הדפס עמוד זה

פרשת וישלח

פרשת "וישלח" פרק ל"ב
שלום ילדים.
אז איך מרגישים ילדים
שלומדים ולומדים ולומדים
בלי להפסיק ובאופן קבוע
את כל פרשות השבוע
בשבילי זה פשוט מוצלח
ועכשיו נלמד את פרשת וישלח
שבת שלום באופן ישיר

                       מפרשירוישלח יעקב מלאכים
אל עשיו אחיו כשליחים,
לאמור:
יש לי שור וחמור
צאן ועבד ושפחה
ואמצא חן בעיניך
ואתן לך מנחה.  
עיזים ותיישים רחלים ואילים
פרות ופרים אתונות וגמלים
כי אחים אנחנו אחים
כך אמר יעקב למלאכים.  
ועשיו בא לקראתו
ואנשים ארבע מאות איתו
אוי, אבוי הקשיבו מה,
אולי פניו למלחמה?
ויעקב פוחד, ירא
לעזרת השם קורא .
הצילני נא מיד אחי
כי ירא מפניו אנכי    
ובלילה, נותר יעקב לבדו
ומלאך השם נאבק עימדו.
ויעקב נלחם בו כדי להינצל
והמלאך קורא לו אז: ישראל.
ומה עם עשיו?
איפה הוא? הנה הוא!
רץ לקראת אחיו תראו,
לא נלחמו ולא התווכחו
התחבקו התנשקו ואפילו בכו.    
אך אוי כי אחר כך עצוב זה לא טוב
ברח לו ברח לו ונס יעקב  
מפני מי הוא ברח התדעו להשיב?
מפניו של עשיו
מפניו של אחיו.  
ועכשיו:
גם מזל טוב צריך לאחל
בן נולד ליעקב ולרחל
אך אוי מה נורא
שימעו מה קרה
בדרך אפרתה
רחל נפטרה.
דמעות משמאל ודמעות מימין
ולבן הנולד קראו
בנימין.  

וישלח יעקב
וישלח יעקב מלאכים
אל עשיו אחיו כשליחים
לתת לו מנחה לתת לו מתנות
כי עשיו ויעקב אחים.

פזמון:
עיזים ותישים רחלים ואילים
פרות ופרים אתונות וגמלים
עיזים ותישים מתנות לרוב
זה מה שנתן יעקב.

מדיה